Novela infozákona nerieši zásadné problémy v prístupe k informáciám. Uviedla to nezisková organizácia Via Iuris.

Novela infozákona nerieši zásadné problémy v prístupe k informáciám. Súčasný infozákon si vyžaduje oveľa rozsiahlejšiu zmenu. Uviedla to na sociálnej sieti nezisková organizácia Via Iuris v reakcii na predloženú novelu o slobodnom prístupe k informáciám do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom novely je včleniť európsku smernicu o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora do nášho právneho systému. Okrem toho navrhuje niekoľko úprav, ktoré vítame, avšak nepovažujeme za dostatočné,“ skonštatovala Via Iuris.

Súčasný infozákon si podľa organizácie vyžaduje oveľa rozsiahlejšiu zmenu, ktorá by odstránila skutočné problémy prístupu ľudí k informáciám. „Od roku 2017 má Ministerstvo spravodlivosti SR dokonca k dispozícii rozsiahly materiál, ktorý po niekoľkých rokoch vypracovala pracovná skupina. Ministerstvo však tieto návrhy odignorovalo a namiesto komplexnej zmeny uprednostnilo čiastkové úpravy,“ dodala Via Iuris.

Povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k zmluvám, zverejňovanie štúdií analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje či rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR v novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Novinkou v zákone má byť napríklad vypustenie výnimky zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou. Zverejňovať by sa mali aj informácie o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch.

V rámci aplikovania smernice Európskej únie o opakovanom použití informácií verejného sektora rezort navrhuje tiež rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky a rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií, napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd. Informácie na účely opakovaného použitia by sa mali sprístupňovať bezplatne.

(tasr)