Opatrenia štátu sú pri cenách energií pomalé, málo účinné a nedostatočné, konštatuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) na Slovensku oceňuje snahu Ministerstva hospodárstva SR, vlády SR aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o zníženie dosahov dramatického nárastu trhových cien energií. Považuje ich však zatiaľ za pomalé, málo účinné a nedostatočné. Uviedol to prezident ZCHFP Roman Karlubík po rokovaní prezídia zväzu.

V situácii, keď celý slovenský priemysel a v rámci neho aj slovenské chemické a farmaceutické firmy čelia neúnosným dramatickým nárastom cien elektriny, zemného plynu a emisných povoleniek, sú podľa neho nutné nielen čiastkové, ale predovšetkým systémové a dlhodobé opatrenia na všetkých úrovniach.

Akútny problém cien energií v roku 2022 je podľa ZCHFP potrebné riešiť jednorazovo a urgentne, s využitím všetkých dostupných nástrojov. Táto pomoc by mala byť navyše a platná na rok 2022. Dôležitú úlohu tam môžu zohrať opatrenia ÚRSO pri regulácii cien energií, ktoré môžu nárasty cien zmierniť.

„Po dramatickom znížení pridelených emisných povoleniek našich podnikov na nasledujúce obdobia sú tieto nútené kupovať povolenky na burze v rozsahu miliónov eur ročne a pritom drvivá väčšina z nich nespadá do žiadneho rámca podpory na rozdiel od našich konkurentov. Na zabezpečenie cash-flow môže dôjsť k zníženiu investičného rozvoja s nepriaznivým vplyvom do budúcnosti. V súčasnosti navyše každá veľká spoločnosť v chemickom sektore ráta straty v rádovo v miliónoch, dokonca v desiatkach miliónov eur, čo je pre väčšinu z výrobcov katastrofa. Vzhľadom na to už väčšina pripravuje krízové scenáre obmedzenia, respektíve odstavenia svojich výrob,“ uviedol zväz.

ZFCHP preto žiada vládu o okamžitú pomoc celému priemyslu, nielen kompenzáciou emisných povoleniek, ale aj kompenzačné opatrenia v rámci TPS (tarify za prevádzku systému). Súčasne je potrebné, aby sa v rámci celej EÚ reálne uviedli do praxe opatrenia, ktoré by hodnotili dovoz a spôsob zdanenia výrobkov z iných krajín z pohľadu celkovej uhlíkovej stopy.

„Okrem domácich opatrení by mala slovenská vláda intenzívne spolupracovať pri prijímaní širokej škály opatrení zo strany nielen jednotlivých vlád EÚ, ale predovšetkým EU ako celku. Vláda by mala zintenzívniť aj dohľad nad dobudovaním a pripojením ďalších blokov v Mochovciach v čo najskorších možných termínoch,“ uviedlo prezídium zväzu.

Podľa ZCHFP je nevyhnutné dosiahnuť únosné ceny energií, inak hrozí významný pokles výkonnosti chemického a farmaceutického priemyslu so všetkými dôsledkami. Priamo ohrozených je asi 44.000 pracovných miest v tomto odvetví a niekoľko desiatok a stoviek tisíc miest u ich dodávateľov a subdodávateľov, ako aj výpadky priamych a nepriamych daní.

(tasr)