Zrekonštruovanú kaplnku Kristovho pádu požehnali. Pochádza z roku 1792 a bola postavená z darov veriacich.

Zrekonštruovanú Kaplnku Kristovho pádu, ktorá stojí na križovatke ciest smerom na Rakúsy a Strážky v Kežmarku, počas prvej adventnej nedele (28. 11.) požehnali. Za svoj názov vďačí soche Krista padajúceho pod krížom, pochádza z roku 1792 a bola postavená z darov veriacich, predovšetkým krakovského mešťana Muscinszkého.

„K jej sanácii sme pristúpili predovšetkým pre to, lebo za desaťročia sa úroveň okolitej vozovky výrazne zdvihla, zatiaľ čo kaplnka zostala v pôvodnej výške. To spôsobilo, že pri dažďoch a snehu sa v priestore tejto barokovej kaplnky hromadila voda a vlhkosť. To začalo výrazne znehodnocovať túto národnú kultúrnu pamiatku,“ priblížil dôvody obnovy kaplnky farár a dekan v Kežmarku František Trstenský.

Projekt riešil odvlhčenie a odvodnenie objektu, zároveň došlo k oprave vonkajších a vnútorných omietok a kompletnej výmene šindľovej krytiny. Polovicu nákladov financoval Prešovský samosprávny kraj, zvyšnú sumu tvorili milodary veriacich. „Chcem sa im aj týmto spôsobom poďakovať za ich štedrosť a podporu,“ dodal Trstenský. Celkové náklady na obnovu dosiahli približne 45.000 eur.

Na Kaplnke Kristovho pádu je výnimočné jej netradičné architektonické spracovanie. V hornej časti exteriéru je pod strieškou socha Krista, ktorý nesie kríž. Samotná kaplnka je pod sochou.

(tasr)