Parlament vytvára zo samospráv bezmocného sponzora. Tvrdí združenie miest a obcí, ktoré odmieta novelu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. „Samosprávam odoberie milióny eur, pričom schvaľovanie sprevádzalo ukážkové porušenie legislatívneho procesu,“ objasňuje hovorca združenia Michal Kaliňák. Podľa ZMOS parlament vytvára zo samospráv bezmocného sponzora.

Deklarovaným cieľom novely je rešpektovanie autonómie zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl v súvislosti so zmenou financovania, s dosiahnutím toho, aby bolo v praxi rovnaké financovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa. „Uvedená novela môže smerovať aj k tomu, že mestá a obce budú rušiť ZUŠ a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pretože si nebudú môcť dovoliť financovať ich ďalšie fungovanie,“ upozornil Kaliňák. „Je v kompetencii ministerstva školstva, aby financovalo neverejných zriaďovateľov, aby rozhodlo, kde je potrebné, aby vykonávali činnosť, v akej kvalite a za akých podmienok. Uvedená novela spôsobí, že zo samospráv bude bezmocný sponzor,“ dodal.

Poukázal na to, že ZMOS opakovane upozorňovalo na dôsledky právnej úpravy i to, že schválené financovanie porušuje ústavné právo samospráv na finančnú nezávislosť. „Dosah na rozpočet verejnej správy nebol navyše ani nijakým spôsobom kvantifikovaný,“ dodal Kaliňák. Kritizuje zákonodarcov, ktorí podľa neho odignorovali pripomienky i snahu združenia o konštruktívnu spoluprácu.

Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení sa upraví. Odstrániť sa má „nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní“. Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa upraví aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Poslanci Národnej rady (NR) SR zmeny schválili vo štvrtok (25.11.).

(tasr)