Parlament sa má dnes zaoberať miernejšími trestami za drogy. Týkajú sa prechovávania menšieho množstva pre vlastnú potrebu.

Neprimerane prísne postihovanie prechovávateľov a užívateľov drog by sa malo zmierniť. Predpokladá to novela Trestného zákona, ktorou by sa mal dnes zaoberať parlament.

V prípade prechovávateľov drog pre vlastnú potrebu, ktorí by po novom boli sankcionovaní trestom odňatia slobody do jedného alebo do dvoch rokov, sa súdu umožňuje uložiť im namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie za podmienky, že s tým páchateľ súhlasí.

Pri prechovávaní menšieho množstva drog pre vlastnú potrebu poslanci navrhujú zníženie doterajšej hornej hranice trestnej sadzby z troch rokov na maximálne jeden rok. Pri prechovávaní väčšieho množstva drog zákonodarci navrhujú zníženie doterajšej hornej hranice trestnej sadzby z piatich na maximálne dva roky.

V novele Trestného zákona, ktorú predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko), sa má zaviesť nová definícia skutkovej podstaty znásilnenia ako prečinu, ku naplneniu ktorej dôjde v prípade, ak osoba bez súhlasu donúti inú osobu podieľať sa na aktivitách sexuálnej povahy. Za takýto trestný čin sa navrhuje trest odňatia slobody na jeden až dva roky. Zaviesť sa má tiež nový trestný čin sexuálneho obťažovania, ktorého objektom je ochrana slobody a ľudskej dôstojnosti pred správaním sexuálneho charakteru, ktoré vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, zneucťujúce alebo urážlivé prostredie.

(sita)