Slovenský živnostenský zväz žiada stiahnutie návrhu reformy o zdaňovaní živnostníkov. Dôrazne sa ohradzujú pred označovaním podnikateľov ako podvodníkov.


Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) žiada ministra financií Igora Matoviča o stiahnutie návrhu reformy o zdaňovaní živnostníkov. Zväz upozorňuje, že minister financií počas celého prípravného obdobia reformy nerealizoval kroky, aby svoje zámery konzultoval so zástupcami živnostníkov. „Žiaľ, aj z tohto dôvodu výsledný návrh nijako nereflektuje skutočné problémy živnostníkov a malých podnikateľov, ba naopak, vyvoláva obavy a predstavuje novú hrozbu pre túto pandémiou ťažko skúšanú časť podnikateľského spektra,“ uvádza SŽZ.

Zväz sa predovšetkým dôrazne ohradzuje pred označovaním podnikateľov ako podvodníkov, ktorí zneužívajú zákony. „Status zamestnanca a živnostníka je neporovnateľný, nakoľko jeden vykonáva závislú činnosť a druhý podniká vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, ručí celým majetkom a dokonca sám zamestnáva iné osoby,“ upozorňuje SŽZ s tým, že živnostník platí sociálne odvody vo výške 33,15 percenta zdravotné odvody vo výške 14 percent a daň z príjmu v rozpätí 15 až 25 percent z príslušného vymeriavacieho základu. „Je prirodzené, že s podnikaním sú spojené výdavky, o ktorých môže aj v súčasnosti účtovať alebo ich nahradiť tzv. paušálnymi výdavkami pre administratívne zjednodušenie,“ dodáva zväz.

Podľa SŽZ je veľmi znepokojujúce, keď sa v súčasnej COVIDOM silno rozpoltenej spoločnosti objavuje snaha otvoriť ďalšie bojisko – nový konflikt medzi živnostníkmi a zamestnancami. „Motiváciou pre prechod z pracovného pomeru do práce na živnosť tak na strane zamestnávateľa ako aj pracovníka je práve extrémne vysoké zaťaženie ceny práce, ktoré dosahuje v podmienkach Slovenskej republiky až 59 percent a radí nás k neslávnym premiantom v celej EÚ,“ zdôrazňuje SŽZ s tým, že navrhovaná zmena postihne všetkých živnostníkov bez rozdielu, nakoľko zrušením paušálnych výdavkov a úpravou základu dane a odvodov príde nielen k zvýšeniu finančného, ale aj administratívneho zaťaženia a to v čase, kedy živnostníci a SZČO zažívajú najhoršie ekonomické časy.

Vzhľadom na uvedené žiada SŽZ ministra financií, aby predložený návrh reformy zdaňovania živnostníkov v celom rozsahu stiahol. „Ak pri svojich návrhoch zotrvá, požadujeme, aby sa daňová revolúcia realizovala výlučne ako jeden ucelený balík, počnúc potrebnými procesnými a legislatívnymi zmenami na úrovni štátnych inštitúcii,“ apeluje SŽZ a dodáva, že vzhľadom na skutočnosť, že 4. časť daňovej revolúcie nadväzuje na už skôr prezentované súbory reforiem, je neprijateľné, aby sa pristúpilo len k jednoduchším tzv. quick win riešeniam, akými by bolo napr. zrušenie paušálnych výdavkov pre SZČO. „V neposlednom rade od ministra financií SR očakávame verejné ospravedlnenie sa všetkým živnostníkom a pracujúcim osobám za jeho urážlivé výroky počas tlačovej konferencie,“ uzatvára SŽZ.

(sita)