Maďarský prezident Áder ocenil Františka Mikloška vysokým štátnym vyznamenaním. Návrh vyšiel od predsedu maďarského parlamentu,

informuje Jaroslav Daniška v Štandarde.

František Mikloško, disident a ponovembrový predseda Slovenskej národnej rady, dlhoročný politik, ktorý po celú kariéru usiloval o vzájomné ospravedlnenie sa Slovákov a Maďarov za historické krivdy a zmierenie našich národov, získal stredný kríž Maďarského záslužného rádu s hviezdou.

Mikloško sa za ocenenie poďakoval a v krátkom prejave hovoril o význame národa, kresťanstva a slobody. Okrem iného povedal:

„Pripomeňme si, čo dalo ľuďom na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku aj v Čechách silu vydržať v skúškach komunistického prenasledovania, je to niečo, čo tvorí náš vnútorný základ, našu civilizačnú charizmu, ktorá v týchto skúškach obstála. Boli to tri veci: národ, kresťanstvo a sloboda. Vzťah a napätie medzi týmito tromi východiskami nielenže tvoria os dejín našich národov, ale poznačujú aj ich vzájomné vzťahy v minulosti i dnes. Vo chvíli, keď sa rovnováha medzi nimi narušila, keď niektoré z nich chcelo vládnuť nad ostatnými alebo keď sa dve spojili a začali potláčať tretie, začínali sa vo vnútri týchto krajín i vo vzájomných vzťahoch drámy a poblúdenia.“

Mikloško tiež zdôraznil naše miesto v Európe a v transatlantickom partnerstve, povedal:

„Ak hovoríme, že vzťah týchto troch daností hral kľúčovú rolu v našich dejinách i vzájomných vzťahoch, je tu ešte tretia dimenzia – a to je vzťah k celku. Dnes sa znovu pohybujeme v trojrozmernom priestore, kde sa hľadá rovnováha slobody, národa a kresťanstva: v živote našich krajín, vo vzťahoch s našimi susedmi a nakoniec s Európskou úniou a NATO. Európska únia nám ponúka priestor slobody a ekonomickej prosperity, NATO nám ponúka priestor politickej bezpečnosti. Ale problémy sa objavujú ako v našich spoločenstvách, tak v niektorých vzťahoch so susedmi a rovnako s EÚ i NATO.“

Podľa laureáta majú naše národy úlohu sprostredkovať našu skúsenosť s komunizmom na Západe, ale bez agresívneho nacionalizmu.

Celý text si môžete prečítať v denníku Štandard.

Foto: Maďarský parlament

(fan)