Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele, tvrdí minister Budaj.

Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. Napriek tomu je emisná náročnosť priemyslu enormne vysoká. Slovensko je v tomto smere šiesta najhoršia krajina v celej EÚ.

O tom, ako má priemysel dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, diskutoval minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády Eduardom Hegerom, generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Líviou Vašákovou a s odborníkmi a zástupcami priemyslu na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave.

Podiel emisií z priemyslu na celkových emisiách Slovenska bol podľa údajov z roku 2018 na úrovni 41 %, zatiaľ čo európsky priemer je priepastne nižší a zostáva na úrovni 21 %. Podľa vyjadrení ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité, aby si priemyselné podniky osvojili myšlienku, že investície do inovácií a modernizácie nie sú len nákladné opatrenia, ale generujú aj ďalšie zisky.

Predseda vlády doplnil, že priemysel je kostrou slovenskej ekonomiky. „Investície do dekarbonizácie priemyslu plnia najvyššie dve priority z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, a to jednak z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z hľadiska udržateľnosti a životaschopnosti priemyslu na Slovensku,“ zdôraznil Eduard Heger.

Podľa ministra životného prostredia musí štát zjednodušiť administratívne postupy na čerpanie dotácií v prospech inovácií. Viac ambícií musí ukázať tiež súkromný sektor. „V dôsledku chybných rozhodnutí predchádzajúcich vlád vyčerpalo Slovensko v poslednom programovom období z Európskych štrukturálnych a investičných fondov len 32 % z prostriedkov, ktoré boli k dispozícií. Práve investície do inovácií a technológií sú kľúčom, ako zmieniť klimatickú krízu a zároveň pomôcť priemyslu,“ podčiarkol minister Budaj.

Ministerstvo životného prostredia sa zameriava nielen na koncepčné strategické dokumenty, akým je napríklad Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, ale predovšetkým podporuje kľúčové finančné nástroje, ktoré pomôžu splniť „bezuhlíkové“ ciele. Ide o Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na tzv. „dekarbonizáciu“ priemyslu vyčlenených cca 350 miliónov eur, a Modernizačný fond, ktorý umožní využiť 1,5 miliárd eur na transformáciu priemyslu do roku 2030. Priemyslu a energetike na Slovensku pomôže v tomto roku aj Environmentálny fond, a to sumou 11 mil. eur, čo je nárast o 175 % oproti roku 2020, kedy bola podpora na úrovni 4 miliónov eur.

(tasr)