Záborská si nie je istá, či treba zmierniť podmienku 50-tisíc členov na registráciu cirkvi.

Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská hovorí, že sa treba zaoberať podmienkami registrácie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. V súčasnosti zákon stanovuje podmienku najmenej 50-tisíc plnoletých členov. „Myslím si, že to treba riešiť, ale či je to práve zníženie počtu členov pre registrovanú cirkev, nie som si celkom istá. Je istý návrh, o ktorom by som ešte nerada hovorila, ktorý by mohol tento problém vyriešiť,“ povedala agentúre SITA Záborská.

Na vládnu splnomocnenkyňu sa obrátili otvoreným listom starokatolíčky a starokatolíci Utrechtskej únie na Slovensku s tým, že považujú súčasný právny stav za vážny zásah do náboženskej slobody. „Sme presvedčení, že takto nastavené podmienky sú diskriminačné a znemožňujú napĺňanie náboženského poslania tým menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré z historických dôvodov nezískali status registrovaných cirkví,“ uviedli v otvorenom liste Záborskej. Tá sa vyjadrila, že sa plánuje s nimi stretnúť a má riešenia, ako problém pohnúť dopredu.

Predstavitelia starokatolíkov Utrechtskej únie považujú za absurdné, že spomedzi 18 registrovaných cirkví by podmienku 50-tisíc členov podľa údajov sčítania obyvateľstva v roku 2001 splnili len štyri. K 11 z nich sa prihlásilo menej ako 10-tisíc ľudí a k najmenšej registrovanej cirkvi 166 ľudí. Poukázali tiež na to, že na získanie registrácie cirkvi či náboženskej spoločnosti stačí v Českej republike 300 podpisov, v Poľsku 100 a v Maďarsku 10 podpisov.

Rezort kultúry uviedol, že cirkvi i a náboženské spoločnosti môžu v SR slobodne pôsobiť bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované. „Štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku. Získanie registrovaného statusu znamená v slovenskom konfesnom práve prístup k pomerne širokému množstvu nárokových práv,“ povedala agentúre SITA hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová.

Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Štát v tomto roku prispel na ich činnosť sumou takmer 52 miliónov eur.

(sita)