V Osadnom pre návštevníkov krypty zmodernizovali a rozšírili audiosprievodcu. Okrem slovenčiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny a poľštiny rozpovie všetky informácie aj v rusínskom a maďarskom jazyku.

Elektronického sprievodcu v krypte s ostatkami padlých vojakov z prvej svetovej vojny v obci Osadné v okrese Snina zmodernizovali. Do prevádzky ho oficiálne spustili v uplynulých dňoch. Informoval o tom duchovný správca v Osadnom, pravoslávny kňaz Peter Soroka s tým, že pôvodné zariadenie sa pred viac než rokom pokazilo v dôsledku vlhkosti.

„Okrem slovenčiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny a poľštiny rozpovie všetky informácie aj v rusínskom a maďarskom jazyku. Modernizácia spočívala aj vo vylepšení nemeckého jazyka,“ povedal s tým, že projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Zmodernizovaním zariadenia chcú podľa Soroku kryptu ešte viac otvoriť návštevníkom nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Krypta sa do povedomia širšej verejnosti začala dostávať hlavne po jej rekonštrukcii v roku 2005. Audiosprievodcu zriadili v roku 2012. V piatich jazykoch návštevníkom rozpovedal o histórii obce, krypty, chrámu, vojakoch a zaujímavostiach v okolí. „Toto zariadenie bolo veľmi často využívané hlavne preto, lebo je samoobslužné a krypta je otvorená nonstop,“ doplnil Soroka. Po tom, ako sa pokazilo, ho nahradili tabuľou s QR kódmi.

Krypta vojakov z prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom v Osadnom, je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádzajú sa v nej pozostatky 1025 padlých vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.

Foto: TASR/Jana Ďurašková

(tasr, mic)