Mijatovičová odsúdila Poľsko za zlý prístup k migrantom uviaznutým v pohraničí. Podľa nej ide o výsledok „odsúdeniahodného konania Bieloruska“.

Humanitárna situácia a situácia v oblasti ľudských práv pozdĺž poľskej hranice s Bieloruskom je alarmujúca a je potrebné prijať naliehavé opatrenia na ochranu životov ľudí, ktorí uviazli v tomto regióne. Uviedla to v piatok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová po skončení svojej štvordňovej misie v Poľsku.

Komisárka uviedla, že hoci hoci je táto situácia výsledkom „odsúdeniahodného konania Bieloruska“, nezbavuje Poľsko jeho záväzkov v oblasti ľudských práv.

Spresnila, že zákaz vstupu do pohraničných oblastí, na ktoré sa vzťahuje výnimočný stav v Poľsku prijatý v parlamente 17. novembra, má škodlivé následky, lebo medzinárodným organizáciám a občianskej spoločnosti bráni v poskytovaní humanitárnej pomoci a v monitorovaní aktivít v oblasti ľudských práv. Tým, že Poľsko odopiera prístup médiám do pohraničnej zóny, podkopáva slobodu prejavu a informácií, obmedzuje transparentnosť o konaní úradov, podnecuje šírenie dezinformácií a posilňuje pocit neistoty.

„Medzinárodné organizácie a občianska spoločnosť poskytujúce humanitárnu a právnu pomoc by mali mať okamžitý a neobmedzený prístup do všetkých oblastí pozdĺž hranice a ku všetkým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Novinári by mali mať možnosť slobodne a bezpečne podávať správy zo všetkých oblastí pozdĺž hranice,“ uviedla komisárka v správe pre médiá.

Upozornila, že existujúce a nové obmedzenia v kombinácii s militarizáciou pohraničných oblastí majú vážny vplyv na miestne obyvateľstvo vrátane jeho živobytia, blahobytu a duševného zdravia. Zdôraznila, že obmedzenia zavedené prostredníctvom výnimočného stavu musia byť zrušené a nesmú byť zakotvené v novej legislatíve.

„Poľská legislatíva, ktorá umožňuje okamžitý návrat na hranicu tých osôb, ktoré vstúpili na územie krajiny mimo oficiálnych hraničných priechodov, podkopáva právo požiadať o azyl a kľúčové záruky s tým spojené. Musí sa zmeniť a doplniť, aby umožnila osobám, ktoré sa ocitli na území Poľska, vstúpiť do azylového konania,“ odkázala komisárka.

Mijatovičová opísala, že počas pobytu v Poľsku spoznala prípady zúfalých utečencov, ktorí prešli extrémnym utrpením, pričom vie o mnohých rodinách s deťmi a staršími ľuďmi, ktorí strávili týždne alebo mesiace v špinavých a extrémnych podmienkach v chladných a mokrých lesoch. Dozvedela sa o rozdeľovaní rodín, o tých, ktorí skolabovali a museli byť hospitalizovaní, aj o obetiach z radov migrantov.

„Návrat kohokoľvek z týchto ľudí na hranicu povedie k ďalšiemu ľudskému utrpeniu a ďalším úmrtiam. Každá noc a každá hodina strávená v pohraničí znamená nebezpečenstvo pre ich životy,“ opísala situáciu. Spresnila, že existuje riziko, že okrem hrubého zaobchádzania, sexuálneho násilia a iného zneužívania migrantov, čoho sa dopúšťajú štátni agenti v Bielorusku, budú ľudia vrátení do Bieloruska vystavení mučeniu alebo neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré je podľa medzinárodného práva nezákonné.

Komisárka upozornila, že na poľskej strane existuje „hmatateľná atmosféra nenávisti a strachu“, ktorá ovplyvňuje aj poskytovanie humanitárnej pomoci migrantom. Vyzvala na okamžité ukončenie represálií, útokov na autá dobrovoľných zdravotníkov, obťažovanie a zastrašovanie namierené proti tým, ktorí poskytujú pomoc migrantom.

„Poľské úrady by mali zabezpečiť, že obhajcom ľudských práv a osobám poskytujúcim prvú pomoc bude poskytnuté bezpečné a vhodné prostredie pre ich prácu,“ uviedla komisárka. Zároveň odkázala, že riešenie tejto situácie nesmie zostať len na pleciach Poľska, lebo ide o európsku otázku, ktorá si vyžaduje reakciu založenú na solidarite a európskych hodnotách a normách.

(tasr)