Trnavský arcibiskup Ján Orosch dnes na trnavskej Novéne k Panne Márii udelil Sime Magušinovej a Anne Záborskej Ružu svätej Alžbety.

Na začiatku svätej omše najprv vyzdvihol tieto dve ženy za statočné pôsobenie pri obrane viery vo verejnej sfére.

(gas)