Zápas o podobu demokracie nezažíva Slovensko po prvý raz, prehlásila Čaputová pri odovzdávaní Bielych vrán. Zápas o podobu demokracie nezažíva Slovensko po prvý raz. Opäť potrebujeme, aby časť spoločnosti, ktorá si ctí hodnoty demokracie, zabrala. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na udeľovaní cien Biela vrana 2021.

Biele vrany napĺňajú obsahom pojem občianskej spoločnosti a nesú odkaz víťazstva nezištnosti nad sebectvom. Keď sa však podľa Čaputovej teraz pozrú ľudia na Slovensko, môžu mať dojem, že nie pravda a láska, ale lož a nenávisť majú navrch. „Nenávisť, ktorá dlho bujnela na internete, prešla do reálneho sveta. Jej terčom sú dokonca aj ľudia, ktorí pomáhajú chorým a v prvej línii na pokraji vlastných síl bojujú proti nákaze,“ podotkla.

Zo Dňa boja za slobodu a demokraciu si mnohí vytrhli len právo na bezhraničnú slobodu, právo šíriť klamstvo, právo uraziť kohokoľvek a ohrozovať ostatných, tvrdí Čaputová. Konštatuje, že súčasťou slobody je aj zodpovednosť za to, ako s ňou ľudia zaobchádzajú. Súčasťou sú aj hranice, ktoré určujú, kedy naša sloboda začína obmedzovať slobody a práva iných. „Práve na týchto základoch stojí demokracia – ako systém, ktorý vyvažuje práva a slobody jednotlivcov či skupín a vytvára jasné pravidlá, ktoré nám umožňujú zladiť naše rozmanité, ba niekedy až protichodné potreby a záujmy. Aby sme dokázali diskutovať a dohodnúť sa. Aby sme spolu dokázali žiť,“ hovorí hlava štátu.

Protipóly slušnosti a nenávisť podľa Čaputovej úzko súvisia s polaritou demokracia – totalita. Poukazuje, že totalita vždy stavia na nenávisti a demokracia sa nikdy nezaobíde bez slušnosti. „Napriek tomu, že žijeme ťažkú dobu, sa na Slovensku v otázkach uplatňovania práva a spravodlivosti predsa len veľa zmenilo,“ poznamenala. Dodala, že Biele vrany už dnes nehľadáme iba v komunitách alebo občianskej spoločnosti, vieme ich nájsť aj v inštitúciách, samosprávach vo verejnej aj štátnej správe.

„Keď sa nechceme nechať prekričať hlasom nenávisti, potrebujeme sa počuť, počúvať a vedieť, že sme. Potrebujeme vás, Biele vrany – tie ocenené, ale aj množstvo nenápadných hrdinov a hrdiniek, prejavujúcich svoju nezištnosť a statočnosť v každodennom živote,“ povedala hlava štátu. Dodala, aby oživovali nádej, že kúsok bielej vrany má v sebe každý človek.       Ocenenie Biela vrana sa udeľuje ľuďom, ktorí konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu a ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť.

(tasr, min)