November ’89 otvoril cestu k slovenskej štátnosti, prehlásilo hnutie Sme rodina. Popri demokratizácii pomerov považuje Sme rodina za najvýznamnejší výsledok Novembra ´89 otvorenie cesty k demokratickej a suverénnej slovenskej štátnosti. Uviedlo to tlačové oddelenie hnutia v súvislosti s Dňom boja za slobodu a demokraciu, ktorým si Slovensko pripomína výročie Nežnej revolúcie. Na otázku o prínose Nežnej revolúcie odpovedalo tým, že toho bolo mnoho a nie všetko len pozitívne.

„Za najviditeľnejšiu zmenu sa vyhlasovala sloboda pohybu. V dnešných pomeroch je to síce iluzórne, ale sme presvedčení, že aj táto pandémia odíde. Naša strana popri demokratizácii pomerov za najvýznamnejší výsledok novembra 1989 pokladá otvorenie cesty k demokratickej a suverénnej slovenskej štátnosti, ktorá je dnes našou vlasťou, Slovenskou republikou,“ uviedlo hnutie s tým, že je to i najväčšia výzva a odkaz mladej generácii. „Chrániť si to, čo by pre každý národ malo byť posvätné!“ podčiarklo.

Podľa hnutia je potrebné si vo všeobecnosti pripomínať významné výročia národnej minulosti. „Národ, ktorý stráca pamäť o svojej minulosti, nemá príliš ružové vyhliadky do budúcnosti. Sprítomňovať dnešným mladým generáciám minulosť znamená dávať im na vedomie, že ich ‚bezstarostný‘ život nie je samozrejmosť, že za to, aby sme mohli dnes žiť ako samostatný, suverénny národ v demokratických pomeroch, museli predchádzajúce generácie tvrdo bojovať,“ podotklo.

Výročie udalostí zo 16. a 17. novembra 1989 Sme rodina zaradilo medzi historické udalosti, v ktorých predchádzajúce generácie dokázali pozitívne zmeniť smerovanie národa. „Vtedy sa slovenskí a českí študenti postavili na odpor totalitnému komunistickému režimu a vyvolali spoločenský pohyb, ktorý povalil komunistickú totalitu a otvoril nám cestu k demokratickému prebudovaniu našej spoločnosti,“ uviedlo.

Hnutie pritom poznamenalo, že občas sa stráca význam študentskej manifestácie bratislavských študentov podvečer 16. novembra 1989. „Donútili vtedajší slovenský politický establišment k otvorenej diskusii. Nebojácni slovenskí študenti v konfrontácii s vtedajším mestským tajomníkom Komunistickej strany Slovenska dokázali, že už nechcú žiť v ponižujúcich podmienkach komunistickej totality a že musí prísť zmena. Študentské demonštrácie v Prahe na druhý deň len umocnili toto posolstvo a odpor sa stal celoštátnym,“ dodalo Sme rodina.

(tasr, min)