Bratislavské Staré Mesto hľadá miesto pre stromy aj v súkromných záhradách. Záujemcom vysadí dreviny podľa ich výberu.

Bratislavská mestská časť, Staré Mesto, spustila projekt, ktorým chce vyriešiť akútny problém s nedostatkom pozemkov na náhradnú výsadbu stromov. Vhodné miesta chce nájsť aj v súkromných záhradách či vnútroblokoch. Budúcich majiteľov nových stromov sa chystá osloviť prostredníctvom výzvy.

Vedúci staromestského oddelenia preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody Branislav Kundrák priblížil, že mestská časť ukladá žiadateľovi o výrub v súhlase aj povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu. Samospráva je zároveň povinná viesť evidenciu o pozemkoch vhodných na takúto výsadbu. „Pravdou však je, že Staré Mesto reálne takéto pozemky nemá k dispozícii,“ priznal Kundrák.

Pozemky vhodné na realizáciu náhradnej výsadby chce preto mestská časť nájsť v súkromných záhradách či vnútroblokoch. „Stačí udeliť súhlas so zaradením pozemku do evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a súhlas s výsadbou a starostlivosťou o dreviny, a potom už len čakať, kým budeme záujemcu kontaktovať,“ spresnil Kundrák.

Záujemcom, ktorí poskytnú priestor na výsadbu pri svojom dome, následne Staré Mesto vysadí dreviny podľa ich vlastného výberu s ohľadom na ekologické a priestorové možnosti pozemku. Zároveň zabezpečí starostlivosť o dreviny po dobu troch rokov.

Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová tento projekt považuje za inovatívny spôsob, ako získať v centre Bratislavy novú zeleň. „Taktiež, ako urobiť obyvateľom radosť novým stromom a zároveň ich nenásilne zapojiť do zveľaďovania verejného priestoru v rámci spoločenskej zodpovednosti,“ podotkla. Viac informácií o projekte nájde verejnosť na webe mestskej časti, v sekcii Môj strom v Starom Meste.

(tasr)