Maďarsko nemení postoj k migrácii, reaguje na verdikt súdu Únie. Trvá na práve zasiahnuť voči mimovládnym organizáciám financovaným zo zahraničia.

Postoj maďarskej vlády k migrácii zostáva nemenný, napísal v utorok na Facebooku hovorca vlády Zoltán Kovács v reakcii na verdikt Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu, podľa ktorého Maďarsko porušilo právo Únie tým, že trestnoprávne postihovalo iniciovanie žiadosti o štatút utečenca.

Hovorca zdôraznil, že Maďarsko si ctí tento verdikt, podobne ako to robilo aj v prípade predchádzajúcich rozsudkov. Súčasne však trvá na tom, že má právo zasiahnuť voči mimovládnym organizáciám financovaným zo zahraničia, medzi nimi aj občianskym organizáciám podporovaným finančníkom Georgeom Sorosom, ktorých snahou je získanie politického vplyvu a podporovanie migrácie.

Postoj Maďarska je podľa jeho vyjadrenia aj naďalej ten, že pomoc treba poskytnúť tam, kde sú problémy, a nie tieto problémy doviesť. Znamená to, že migráciu smerujúcu do Európy treba zastaviť a budúcnosť Európy treba založiť na rodinách.

Európska komisia okrem iných právnych konaní začala voči Maďarsku konanie v súvislosti s tranzitnými zónami pre utečencov, a potom aj v súvislosti so situáciou žiadateľov o azyl, v ktorom na súde napadla ustanovenia balíka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva. Zákon nazvaný „Stop Sorosovi“ schválil parlament 20. júna 2018.

Súdny dvor konštatoval, že Maďarsko v uvedenom zákone prijalo okrem iného ustanovenia, ktoré jednak zaviedli nový dôvod neprípustnosti žiadostí o azyl a jednak kvalifikovali organizačnú činnosť vyvíjanú s cieľom umožniť osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené vnútroštátnym právom v oblasti azylu, predložiť žiadosti o azyl ako trestný čin, pričom voči osobám podozrivým zo spáchania takéhoto trestného činu stanovili opatrenia obmedzenia slobody pohybu.

Maďarsko tak podľa verdiktu súdu, ktorý vyhovel v prevažnej časti žalobe podanej Komisiou, porušilo právo Únie tým, že kvalifikovalo ako trestný čin organizačnú činnosť vyvíjanú s cieľom umožniť osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené vnútroštátnym právom v oblasti medzinárodnej ochrany, začať konanie o poskytnutí tejto ochrany.

(tasr)