Eurokomisia prijala pohotovostný plán potravinovej bezpečnosti v čase kríz. Je to reakcia na pandémiu.

Európska únia zintenzívňuje koordináciu na európskej úrovni, aby sa zabezpečilo, že občania nebudú čeliť nedostatku potravín počas kríz. Reaguje tak na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Pohotovostný plán, ktorý eurokomisia prijala v piatok, uznáva celkovú odolnosť potravinového dodávateľského reťazca EÚ, identifikuje existujúce nedostatky a navrhuje opatrenia na zlepšenie pripravenosti na krízu na úrovni EÚ.

Na tento účel eurokomisia zriadi Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na krízu potravinovej bezpečnosti (EFSCM) a zriadi skupinu odborníkov na potravinový dodávateľský reťazec. Skupinu bude koordinovať komisia s cieľom vymieňať si údaje, postupy a posilňovať koordináciu.

Kríza COVID-19 ukázala podľa eurokomisie odolnosť sektorov poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, akvakultúry a potravinárstva EÚ a zabránila tomu, aby zdravotná kríza vyústila aj do krízy potravinovej bezpečnosti. V piatkovom oznámení však komisia uznáva, že v niektorých oblastiach je potrebné ďalšie zlepšenie, aby sa aj naďalej zabezpečovali dodávky potravín a potravinová bezpečnosť v čase krízy.

Pohotovostný plán je kľúčom k zlepšeniu pripravenosti EÚ na krízu. Zahŕňa prístup založený na spolupráci medzi všetkými verejnými a súkromnými stranami, ktoré sú súčasťou potravinového dodávateľského reťazca. Zo súkromného sektora sem patria farmári, rybári, spracovatelia potravín, obchodníci a maloobchodníci, ako aj napríklad prepravcovia. Ústredným prvkom tohto plánu budú aj orgány EÚ, národné a regionálne orgány. Samotný plán sa bude realizovať v rámci mechanizmu EFSCM, ktorý má na starosti eurokomisia.

(sita)