V Bratislave si v nedeľu 14. novembra verejnosť spomenie na výtvarného umelca Mikuláša Klimčáka pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia. TASR o tom v sobotu večer informoval predseda Spoločnosti svätého Gorazda a predseda Prezídia Matice slovenskej Miroslav Holečko. Spomienka sa začína o 12.00 h svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave. Nasledovať budú príhovory, epilógom podujatia od 13.45 h bude poeticko-hudobná kompozícia Pocta veľkému slovenskému umelcovi.

Klimčák sa narodil 16. novembra 1921 v Humennom. V roku 1943 začal svoje výtvarné vysokoškolské štúdiá v Bratislave. Po roku 1945 pokračoval v štúdiách na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Po skončení štúdií pôsobil ako maliar vo voľnom povolaní na východnom Slovensku, neskôr v Bratislave.

Venoval sa monumentálno-dekoratívnej maliarskej tvorbe, v ktorej hlbinne rozvinul odkaz a podnety národných dejín, najmä Slovákov a Slovanov, cyrilo-metodských tradícií, ako aj sakrálne podnety a ikonografiu východného obradu. Klimčák získal za svoju tvorbu viacero ocenení. V roku 2007 pápež Benedikt XVI. vymenoval Mikuláša Klimčáka za rytiera Rádu sv. Silvestra. Ide o najvyššie vyznamenanie cirkvi udeľované laikom. V roku 2011 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie – Medailu prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom. V tom istom roku získal Klimčák aj Zlatú medailu Matice slovenskej za celoživotnú pronárodnú činnosť a tvorbu. Zomrel v roku 2016 vo veku 94 rokov.

(tasr)