Región GRON pozýva v zime navštíviť desať turistických cieľov. Prvou aktivitou práve sa rozbiehajúcej kampane Zimná turistická výzva Regiónu GRON bude výstup na rozhľadňu Háj v Novej Bani. Uskutoční sa v stredu 17. novembra. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa bude možné výstupu zúčastniť len v režime plne očkovaný. V období od novembra 2021 do marca 2022 bude Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región GRON takto postupne predstavených desať turistických cieľov na strednom Pohroní.

Každý cieľ bude mať pritom svoju vlastnú výzvu, do ktorej sa budú môcť záujemcovia zapojiť počas dvoch týždňov. Výzva bude ukončená záverečným spoločným výstupom na vrch Vtáčnik v budúcom roku v marci. „Napriek tomu, že náš región je posiaty množstvom kopcov a má aj veľa značených turistických trás, nie je zatiaľ veľmi známy a využívaný pre pešiu turistiku. Aj mnohí domáci niektoré lokality nepoznajú, alebo sa na ne zatiaľ nevybrali. Turistika vzhľadom na pandemickú situáciu je jednou z mála možností, ako tráviť voľný čas aktívne a je dostupná pre každého,“ hovorí o motivácii, prečo zimná výzva vznikla, riaditeľka OOCR Región GRON Mária Pátková.

Do výzvy je možné sa zapojiť počas plánovaných výstupov pre prvú a poslednú výzvu alebo individuálne v čase trvania jednotlivých výziev. Každý, kto sa zúčastní aspoň jednej výzvy, bude odmenený odznakom a brožúrkou turistických trás a mapou regiónu. Každá samostatná výzva bude ukončená žrebovaním jedného účastníka, ktorý získa darčekový balíček s praktickými predmetmi. Všetci účastníci aspoň jednej samostatnej výzvy budú automaticky zaradení do žrebovania o víkendový pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice pre dve osoby.

Podmienkou pre zapojenie sa do výzvy je absolvovanie aspoň jednej turistickej trasy počas konkrétnej výzvy a jej potvrdenie fotografiou s nálepkou loga Región GRON na mieste. Fotografiu je potrebné umiestniť do komentára k príspevku danej výzvy na facebooku alebo instagrame Regiónu GRON v čase jej trvania, alebo ju poslať e-mailom. „Z okolia Novej Bane sme do výzvy vybrali niekoľko turistických trás. Okrem dominanty a zrejme najznámejšieho turistického cieľa Rozhľadne Háj sa do výberu dostal napríklad najvyšší vrch pohoria Pohronský Inovec – Veľký Inovec,“ uviedla k vybraným turistickým trasám marketingová koordinátorka OOCR Región GRON Gabriela Matlovičová.

Ďalšiu skupinu turistických cieľov tvoria tri zaniknuté hrady patriace do Pohronskej hradnej cesty, ktoré okrem príjemnej turistickej vychádzky prinášajú aj pridanú hodnotu v podobe výletu do minulosti. Hrady v tomto roku dostali jednotný turistický mobiliár – uvítací totem a informačnú tabuľu.

(tasr)