Feministická diplomacia nie je len o ženách, tvrdí štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vo štvrtok (11.11.) diskutovala o perspektívach feministickej diplomacie v strednej a východnej Európe a na Slovensku. Feministická zahraničná politika je koncept, ktorý už prijalo niekoľko európskych krajín a zameriava sa predovšetkým na rodovo vyváženú zahraničnú politiku, ktorá nie je len o zastúpení žien v diplomatických štruktúrach, ale aj o uplatňovaní jasných inkluzívnych princípov v činnosti štátu.

„Sme na začiatku procesu. Na rezorte diplomacie sme v marci tohto roku založili tradíciu historicky prvým Týždňom žien v diplomacii, počas ktorého sme predstavili sériu podujatí o ženách v systéme medzinárodných organizácií, v rozvojovej spolupráci, biznise, vede a výskume. V novembri začala na ministerstve pôsobiť koordinátorka pre rovnosť príležitostí, diverzitu a inklúziu a revidujeme interné predpisy tak, aby sme vytvárali rovnaké príležitosti pre všetkých bez rozdielov,“ uviedla štátna tajomníčka.

O špecifických prekážkach žien v diplomacii, snahe dosiahnuť vedúce pozície a o prvkoch rodovo vyváženej zahraničnej politiky, ktoré prijal slovenský rezort diplomacie, diskutovala štátna tajomníčka Brocková so šéfredaktorkou portálu Euractiv.sk Luciou Yar, zástupkyňou riaditeľa Koordinačného tímu feministickej zahraničnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí Švédska Ulrikou Grandin a výskumníčkou Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe Milou O’Sullivan.

„Naše úsilie však bude kredibilné len vtedy, keď bude odrážať nielen deklaratórne hlásenie sa k hodnotám rodovej rovnosti, ale najmä prijatím konkrétnych krokov a záväzkov doma i na pôde medzinárodných organizácií. Aktivity na zlepšenie postavenia žien v zahraničí implementujeme o.i. prostredníctvom projektov rozvojovej spolupráce zameraných na vzdelávanie, zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a ekonomického postavenia žien,“ dodala štátna tajomníčka Brocková.

(tasr)