Konzílium odborníkov nevylučuje prípadné sprísnenie opatrení. Návrat do normálneho života zabezpečí len očkovanie, uviedli.Ako vo štvrtok večer informovali TASR v stanovisku, Slovensko potrebuje ráznu zmenu opatrení a zlepšenie ich dodržiavania.

Odborníci pozitívne vnímajú, že vláda prijala väčšinu z ich navrhovaných opatrení. Krátkodobým cieľom je podľa nich chrániť ľudské životy a zachovať funkčný zdravotný systém. Zo strednodobého hľadiska je podľa nich nevyhnutné výrazne zvýšiť zaočkovanosť  populácie. „Len tak dokážeme zmierniť dosahy tretej vlny pandémie a  pripraviť sa na ďalšie. Rozhodujúce je bezodkladné uvedenie opatrení do praxe, sledovanie ich efektivity, ako aj ich rýchla adaptácia  v prípade, že sa ukážu ako málo účinné,“ uviedli.

Konzílium považuje za kľúčové obmedziť vstup osôb, ktoré nie sú očkované a ani ochorenie neprekonali, na všetky miesta, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí. „To sa týka podujatí aj prevádzok, s  výnimkou nevyhnutných,“ povedali.

Za dôležité považujú odborníci to, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili stavovské organizácie, združenia a asociácie. Vyzývajú ich, aby rozhodne a presvedčivo podporili očkovanie zamestnancov svojich členov a aby dbali na prísne dodržiavanie pravidiel.

Konzílium víta povinné kontroly OTP pre všetkých  zamestnancov. „Aby sme motivovali k očkovaniu, je do budúcnosti dôležité, aby si zamestnanci hradili testy sami. Prítomnosť  nezaočkovaných zamestnancov v gastro sektore považujeme z hľadiska epidemického rizika za prechodné riešenie. Návrat do normálneho života nám zabezpečí len očkovanie,“ uzavreli.

(tasr)