Európska komisia prisľúbila prvý príspevok na COP26. 100 miliónov eur poputuje do adaptačného fondu. Európska komisia (EK) v utorok na plenárnom zasadnutí na vysokej úrovni na klimatickom summite OSN (COP26) v Glasgowe oznámila nový finančný záväzok vo výške 100 miliónov eur, ktorý je určený na financovanie takzvaného adaptačného fondu.

Výkonný podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vo svojom prejave v Glasgowe povedal, že EÚ musí rozšíriť medzinárodné financovanie v oblasti klímy a poskytnúť predvídateľný rámec na poskytovanie financií. „Adaptačný fond môže zohrávať kľúčovú úlohu, a preto som rád, že môžem po prvý raz oznámiť, že Európska komisia venuje fondu 100 miliónov eur na podporu rozvojových krajín,“ uviedol v správe pre médiá. Dodatočný príspevok z rozpočtu EÚ vo výške 100 miliónov eur je zďaleka najväčším prísľubom darcov pre adaptačný fond na COP26. Ide o doplnok k významným príspevkom, ktoré už oznámili členské štáty.

Uvedený príspevok bude poskytnutý spôsobom, ktorý je v súlade s finančnými pravidlami EÚ. Zdôrazňuje odhodlanie eurobloku zvýšiť finančné prostriedky na podporu cieľov v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi zmierňovaním a prispôsobovaním sa, najmä v najzraniteľnejších krajinách a v prospech ich najzraniteľnejšieho obyvateľstva. „Platí to predovšetkým pre najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty,“ vysvetlil Timmermans.

Medzinárodné verejné financovanie na zmiernenie vplyvov klimatických zmien zohráva dôležitú úlohu pri pomoci rozvojovým krajinám pri implementácii Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015. Finančné naplnenie adaptačného fondu je jednou z ústredných tém diskusie na COP26 v Glasgowe a pre Európsku komisiu ide o vysokú prioritu.

EÚ je už teraz najväčším poskytovateľom medzinárodného financovania opatrení v oblasti klímy. V roku 2020 Únia a jej 27 členských štátov vyčlenili 23,39 miliardy eur na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v prospech rozvojových krajín pri znižovaní emisií skleníkových plynov a pri prispôsobovaní sa dôsledkom zmeny klímy.

EK vo februári tohto roka prijala novú stratégiu EÚ na prispôsobenie sa zmenám klímy, v ktorej stanovila cestu, ako sa pripraviť na nevyhnutné dôsledky klimatických zmien a stať sa do roku 2050 odolnou voči týmto zmenám. V októbri EÚ predložila túto adaptačnú stratégiu na Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy ako súčasť svojho oznámenia o prispôsobení sa týmto zmenám v súlade so svojimi záväzkami v rámci Parížskej dohody.

(tasr, min)