Deti utečencov môžu podľa Súdu EÚ dostať takisto štatút utečenca. Súd reagoval na žalobu podanú v menej tuniskej štátnej príslušníčky.

Spoločný európsky azylový systém nebráni tomu, aby členské štáty EÚ udelili štatút utečenca aj maloletým deťom rodičov, ktorým už bolo priznané toto postavenie. V utorok o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie.

Súd reagoval na žalobu podanú v mene tuniskej štátnej príslušníčky L.W., ktorá sa narodila v Nemecku v roku 2017 tuniskej matke. Žiadosť matky o azyl nebola úspešná, jej otcovi pôvodom zo Sýrie však bolo priznané postavenie utečenca v roku 2015. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov zamietol žiadosť o azyl podanú v mene L.W., na čo sa jej rodina odvolala na vnútroštátny Spolkový správny súd.

Nemecký súd uviedol, že L.W. nemá nárok na priznanie postavenia utečenca. Odporučil tiež, aby prijala účinnú právnu ochranu v Tunisku, ktorého je štátnou príslušníčkou. Súd však zároveň uviedol, že postavenie utečenca by sa malo priznať aj dieťaťu, ktoré sa narodilo v Nemecku a vďaka svojmu druhému rodičovi (matke) je štátnym príslušníkom tretieho štátu, na území ktorého by nemalo byť prenasledované (Tunisko).

Spolkový správny súd sa pre istotu obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či je takýto výklad nemeckého práva zlučiteľný so smernicou EÚ o poskytovaní medzinárodnej ochrany z roku 2011.

Súdny dvor EÚ upozornil, že ustanovenia smernice nebránia tomu, aby členský štát na základe priaznivejších vnútroštátnych ustanovení priznal na účely zachovania celistvosti rodiny postavenie utečenca maloletému dieťaťu nezosobášeného štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa priznalo postavenie utečenca. A to aj v prípade, ak sa toto dieťa narodilo na území tohto členského štátu a vďaka svojmu druhému rodičovi je štátnym príslušníkom tretieho štátu, v ktorom by mu nehrozilo prenasledovanie.

Toto neplatí, ak by maloletá osoba mala vďaka štátnej príslušnosti v danom členskom štáte EÚ či iným okolnostiam právo na lepšie zaobchádzanie, než ako keby bola oficiálne vedená ako utečenec. Štatút utečenca by nemali dostať maloleté osoby z tretích štátov, ak to nesúvisí s logikou medzinárodnej ochrany. V prípade maloletej L.W. však európsky súd podľa svojho vyhlásenia zistil súvislosť s logikou medzinárodnej ochrany.

(tasr)