Štáty V4 považujú odovzdávanie kompetencií Bruselu za pravdepodobné a prínosné. Slováci by sa vzdali práva veta v zahraničnej politike.

Litva a Maďarsko sú pre Poľsko bližšími a dôležitejšími partnermi ako Slovensko. Vyplýva to z komparatívnej štúdie realizovanej v štvorici stredoeurópskych štátov, informuje Juraj Hajko v Štandarde.

Pre tri štáty V4 je najdôležitejším partnerom Nemecko. Slovensko je výnimkou a najviac sa spolieha na Prahu. Slovenskí respondenti Nemecko a Francúzsko uvádzali až ďalšie v poradí. V rámci V4 sú najužšie väzby medzi Maďarskom a Poľskom.

Poľsko sa jednoznačne orientuje na väčšie štáty (Nemecko a Francúzsko), ktoré považuje za najdôležitejších partnerov. Respondenti Slovensko zaradili až na deviatu priečku, predbehli ho Litva, Švédsko, ale dokonca aj Holandsko a Taliansko. Väčšia poľských respondentov označila za najbližšie partnerské štáty Maďarsko a Litvu.

“Pomerne prekvapivo sa takmer 80 percent respondentov vyjadrilo, že hlbšia a rýchlejšia európska integrácia bude pre jednotlivé štáty V4 prínosná. Hoci lídri v Maďarsku a Poľsku často hovoria o tom, že chcú „Európu národných štátov“ a menej kompetencií pre európske inštitúcie, respondenti v prieskume vyjadrili opačný názor. Scenár návratu k EÚ spojenej len jednotným trhom by bol prínosný podľa menej ako 15 percent oslovených v oboch štátoch. V celej V4 nadpolovičná väčšina oslovených podporila zrušenie práva veta v zahraničnej politiky. Najvýraznejšie za hlasovanie kvalifikovanou väčšinou sa vyjadrili Slováci (66 percent)”, píše Juraj Hajko v denníku Štandard.

Ilustračná foto: TASR/DUNA/MTI-Zoltán Fischer

(fan)