Kunderovi vyšiel nový román Nevedomosť, súčasne v slovenčine aj v češtine.

Kniha s originálnym názvom L’ignorance je z roku 1999 a český exilový spisovateľ Milan Kundera dlho odmietal dovoliť jej preklad do češtiny alebo slovenčiny.

Kundera sa v knihe, ktorá teraz vychádza v preklade Eleny Flaškovej (slovenský preklad) a dvornej prekladateľky Anny Kareninovej (český preklad), vracia k českej tematike a využíva aj svoje skúsenosti z exilu. Na Slovensku knihu vydalo vydavateľstvo Artfórum.

Román vyšiel najprv v roku 2000 v Španielsku, potom bol preložený do niekoľkých ďalších jazykov a až v roku 2003 ho vydalo vydavateľstvo Gallimard po francúzsky. Text knihy pretkaný témami emigrácie, návratu do vlasti a nostalgie.
V prvých kapitolách Kundera skúma slovo nostalgia z lingvistického hľadiska; zaoberá sa tým, aké má toto slovo konotácie v rôznych jazykoch a aké sú jeho základy.

Záverom pozorovania je to, že sa nostalgia zdá byť akýmsi utrpením pochádzajúcim z nevedomosti. Názov románu L’ignorance má totiž vo francúzštine dvojaký význam – jednak je to neznalosť či nevedomosť, po druhé nevzdelanosť či ignorancia.

Román sa dá rozdeliť na dve časti, ktoré sa vzájomne prelínajú. Prvou časťou je hlavná dejová línia a druhou sú Kunderove úvahy, krátke zamyslenia a esejistické vsuvky. Čitateľ je nútený premýšľať spolu s autorom, a pokiaľ nebude spoluúčastníkom autorových reflexií, bude pre neho zrejme čítanie prinajmenšom neplnohodnotné.

Na internete koluje niekoľko „pirátskych“ prekladov knihy, oficiálne však Kundera povolil český preklad až Anne Kareninovej a nakladateľstvu Atlantis.  Respektíve Elene Flaškovej a slovenskému Artfóru. Podobne ako to bolo pri predchádzajúcom románe Slávnosť bezvýznamnosti, ktorý v slovenčine a češtine vyšiel vlani.

(tasr, fed)