Portugalský parlament schválil revidovaný zákon o legalizácii eutanázie. Portugalský parlament v piatok opakovane schválil návrh zákona o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy. Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomenula, že parlament schválil legalizáciu eutanázie už v januári, prezident Marcelo Rebelo di Sousa však zákon odmietol podpísať a odvolal sa na Ústavný súd.

Ústavný súd zasa dospel k záveru, že niektoré definície v zákone nie sú dostatočne jasne a presne formulované a žiadal parlament, aby ich upravil. V novej verzii, schválenej v piatok poslancami, boli zohľadnené tieto pripomienky. Ak zákon v jeho novom znení podpíše aj prezident, Portugalsko sa stane siedmou krajinou na svete, ktorá zlegalizuje eutanáziu. Zaradí sa tak k Belgicku, Luxembursku, Holandsku, Kanade, Kolumbii a Španielsku. V niektorých štátoch USA je eutanázia tiež legálna.

Preformulovaný návrh zákona má umožniť eutanáziu a asistovanú samovraždu pre nevyliečiteľne chorých a ťažko zranených ľudí. Zákon sa vzťahuje sa na vážne zranenia, ktoré spôsobujú definitívne a značné postihnutie, ktorým sa daná osoba pri vykonávaní základných každodenných činností stáva závislou od iných ľudí alebo technológií. Návrh zákona uvádza, že musí existovať „veľmi vysoká istota alebo pravdepodobnosť, že takéto obmedzenia postupom času pretrvajú – bez možnosti vyliečenia alebo výrazného zlepšenia“.

AP vo svojej správe pripomenula, že eutanázia je zvyčajne definovaná ako usmrtenie na žiadosť pacienta, ktorý trpí nevyliečiteľnou alebo smrteľnou chorobou. Usmrtenie v tomto prípade vykoná lekár. Asistovaná samovražda je samovražda za pomoci inej osoby, ale hlavný akt závisí od osoby, ktorá ju chce podstúpiť: kým pri eutanázii usmrtenie vykoná lekár, pri asistovanej samovražde usmrtenie realizuje samotný pacient: pomáhajúca osoba napríklad sprostredkuje látku, ktorou dôjde k usmrteniu, ale pacient si ju podá sám.

Návrh zákona o o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy podporili v portugalskom parlamente v prvom rade poslanci zo strán naľavo od stredu – podobná situácia nastala aj v prípade schvaľovania zákonov umožňujúcich v Portugalsku – prevažne katolíckej krajine – potraty (v roku 2007) a manželstvá osôb rovnakého pohlavia (v roku 2010). Agentúra AP dodala, že portugalský prezident Marcelo Rebelo di Sousa má k zákonu o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy – aj v jeho revidovanej podobe – naďalej veľké výhrady.

(tasr, min)