Vyše 500 zdravotníkov žiada podporu Záborskej zákona o pomoci tehotným ženám. Ten im podľa nich dáva väčší priestor na slobodné rozhodnutie založené na dostatočnej informovanosti.

V liste adresovanom poslancom Národnej rady  ich vyzývajú, aby podporili návrh. Zdravotníci, ktorí podporujú tento zákon, vítajú, že snahou legislatívneho návrhu je poskytnúť ženám v čase tehotenstva dostatok informácií a času pre ich rozhodnutie. Vo svojej výzve politikom zdôrazňujú, že návrh zákona prostredníctvom predĺženia lehoty na rozmyslenie dáva ženám väčší priestor na slobodné rozhodnutie založené na dostatočnej informovanosti. „Podotýkame, že vo viacerých krajinách západnej Európy je táto časová lehota určená na kvalifikované rozhodnutie dlhšia ako súčasný stav na Slovensku,“ uviedli vo svojom otvorenom liste.

Odporcovia zákona argumentujú, že návrh priamo zasahuje do odborných kompetencií zdravotníckych pracovníkov a negatívnym spôsobom ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám v oblasti reprodukčného zdravia. „Zakazovať nám konať včas a čakať na ‚bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy‘ je v absolútnom rozpore s naším poslaním,“ napísali v liste. Upozorňujú tiež, že ambulanciám a zdravotníckym zariadeniam hrozí likvidačná pokuta, ak zverejnia informácie o dostupnosti a potrebe umelého prerušenia tehotenstva.

Otvoreným listom so žiadosťou o podporu zákona sa na poslancov parlamentu obrátila aj časť zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií. V Bratislave i v Košiciach v uplynulých týždňoch protestovali aj desiatky ľudí za bezpečnú a legálnu interrupciu. Zároveň sa vyjadrovali proti navrhovanej legislatíve.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 72 hodín, pôvodne to bolo 96 hodín. Okrem iného by sa tiež mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Niektorí poslanci avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktorými by chceli zákon zmierniť.

Foto: Martin Baumann/TASR

(tasr)