Jadrová energia má kľúčovú úlohu pri riešení problémov s klímou, tvrdí šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Atómová energia má kľúčovú úlohu pri riešení problémov so zmenou klímy a zabezpečovaním energetických potrieb sveta. Vyhlásil to v utorok generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Mariano Grossi. Vo vzťahu k atómovej energii sú mnohí environmentalisti dlhodobo skeptickí. Poukazujú na riziko katastrofických havárií a pretrvávajúce problémy pri nakladaní s nukleárnym odpadom. Vzhľadom na obavy, že svet znižuje emisie skleníkových plynov príliš pomaly, však prichádza nový záujem o jadrovú energiu, tvrdí Grossi. Osobitný záujem podľa svojich slov zaznamenal u mladších ľudí, čo súvisí s tým, že nemajú „kultúrnu záťaž“, ktorú si niektorí starší environmentalisti spájali s jadrovou energiou.

Jadrová energia v súčasnosti tvorí viac ako štvrtinu energie vyrábanej z nefosílnych zdrojov a produkuje iba veľmi málo emisií skleníkových plynov, ktoré sa krajiny zaviazali do polovice storočia eliminovať, uviedol Grossi, ktorý navštívil klimatický samit OSN v Glasgowe.

„Je evidentné, že jadrová energia je a môže byť ešte lepším, účinnejším nástrojom, ako sa dopracovať k týmto veľmi, veľmi ambicióznym cieľom, ktoré si krajiny stanovili pre rok 2030, 2050 alebo akýkoľvek iný,“ povedal Grossi. Za jednu z kľúčových výhod jadrovej energie označil stabilitu dodávok v porovnaní s výkyvmi pri výrobe energie z vetra alebo slnka.

„Keď uvažujete o ideálnom energetickom mixe, potrebujete stabilitu, potrebujete základné zaťaženie a potrebujete kapacitu, ktorá dodáva energiu ekonomike 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez akéhokoľvek prerušenia,“ uviedol šéf MAAE.

(sita)