Slovenská inovačná a energetická agentúra ešte prijíma v projekte Zelená domácnostiam II žiadosti o podporu nákupu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. Zatiaľ čo na slnečné kolektory môže SIEA ešte vystaviť poukážky v celkovej sume takmer 140.000 eur, pri kotloch na biomasu zostalo v utorok už iba niečo vyše 16.000 eur. To je pri predpokladanej hodnote 1500 eur príspevok pre desať záujemcov.

Po vyčerpaní prostriedkov na podporu inštalácií obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach doplnila SIEA tento balík v auguste o dodatočných viac ako päť miliónov eur. Po otvorení zásobníkov na  prijímanie žiadostí sa 6. septembra 1,3 milióna eur vyčlenených na fotovoltické panely minulo za niekoľko hodín. Extrémny záujem bol aj o dotácie na tepelné čerpadlá. Dodatočný balík v hodnote 1,7 milióna eur sa minul 8. septembra rovnako niekoľko hodín od spustenia registrácií.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).

(tasr)