Ľudia majú záujem počas dušičkového obdobia triediť odpad zo zvolenských cintorínov, nemajú však o tom dostatok informácií a povedomie je slabé. Pre TASR to v pondelok skonštatoval zvolenský aktivista Pavol Krajči.

Dobrovoľníci a aktivisti zriadili počas týchto dní tri hlavné kontajnerové stojiská na biologický odpad, vytriedené zložky a zmiešaný netriedený odpad. Dve sa nachádzajú v hlavnom mestskom cintoríne na Zlatom Potoku a jedno v menšom cintoríne v mestskej časti Môťová. Cieľom bolo poukázať na nadmernú tvorbu netriedeného odpadu, ktorý ľudia produkujú v období jesenných sviatkov.

„Občania chcú triediť a hoci sa nájdu aj takí, ktorí separovanie ignorujú, väčšina návštevníkov reagovala pozitívne. Pristavili sa a zaujímalo ich to. Zároveň aj správcovia cintorínov iniciatívu vítajú a pridali sa k nám ako dobrovoľníci,“ spomenul Krajči. Poznamenal tiež, že niektorí návštevníci sú pohodlní a ak nie sú nádoby na triedenie blízko, odpad hodia do veľkokapacitnej nádoby. „Cesta možno bude taká, že nabudúce bude menej takýchto kontajnerov a návštevníci sa prejdú k stanovištiam,“ zhrnul. „Z priestorových dôvodov sa však nedajú umiestniť koše na separovanie všade,“ dodal.

Triediť odpad učili ľudí počas týchto dní v cintorínoch aj rozmiestnené informačné tabule. Upozorňovali na to, kam patria sklenený kahanec od vosku, plastová sviečka, kovový vrch kahanca a čo robiť so živou kyticou, ktorú pokope drží kovová sieťka. Počas kontroly obsahu kontajnerov Krajči zistil, že ľudia hodili do žltého koša na plasty umelú kyticu, ktorá doň nepatrí.

„Mrzel ma aj pohľad do červenej nádoby na kovy. Vedľa neho stojí nádoba na zmesový odpad či plast. Niekto však má pocit, že plastové kytice, kahance či papierová škatuľa patria tam,“ podotkol a pripojil aj návod, ako recyklovať vypálenú sviečku z kahancov. „Zvyšný parafín stlačíme, vysypeme ho do zmesového odpadu a plast hodíme ho žltého koša,“ uzavrel s tým, že na tejto akcii sa zúčastnili občianske združenia Očami prírody, Združenie Slatinka a EnviroStopa.

(tasr)