Od novembra dochádza k úpravám v oblasti ochrany osobných údajov zosnulých osôb, majú  odstrániť komplikácie pri pietnych akciách, budovaní pietnych pamätníkov i pri vedení virtuálnych cintorínov, archívov či dokumentácie vojnových zločinov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane osobných údajov. Nová legislatíva nadobudla účinnosť 1. novembra.

Doterajšie znenie zákona spôsobovalo podľa poslancov parlamentu ťažkosti pri mnohých pietnych akciách spojených s uctením si významných ľudí. Ide najmä o osoby padlé v bojoch za oslobodenie od nacizmu, obete zápasu za demokraciu na Slovensku, obete holokaustu, zločinov proti ľudskosti či genocídy a príslušníkov bezpečnostných zborov SR padlých pri plnení služobných povinností.

V praxi bol problém aj pri vedení virtuálnych cintorínov, súkromných archívov, dokumentácii vojnových zločinov, usporadúvaní podujatí v súvislosti s pripomínaním si vojnových zločinov, napríklad čítanie mien umučených, pamätníky s menami padlých a podobne.

Po novom bude v zákone jasne definované, že legislatíva sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, „k spracovaniu ktorých dochádza na vedecký účel, na štatistický účel, na účel umeleckej činnosti, tlačového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania, archivácie, dokumentačnej činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie“. Má ísť o zúženie výnimky.

(tasr)