Banky dosiahli ku koncu septembra na Slovensku čistý zisk 569 milióna eur. V medziročnom porovnaní je to výrazný nárast, vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Ku koncu septembra minulého roka to bol zisk 313,4 mil. eur. Výrazným dôvodom rastu ziskovosti je nižšia tvorba opravných položiek, ktorá súvisí s pandemickou situáciou. Banky už zmiernili tvorbu opravných položiek.

Z hľadiska ziskovosti sa bankám podľa centrálnej banky darí. Po výraznom prepade zisku v uplynulom roku sa zisk bánk vracia na predkrízovú úroveň. Po poklese opravných položiek druhým pozitívnym vplyvom na zisk bankového sektora bolo zrušenie bankového odvodu, ktorý banky odvádzali ešte v prvej polovici minulého roka a ktorý už podľa Národnej banky Slovenska nezaťažuje hospodárenie bánk.

Kým efekt týchto faktorov sa bude v ďalších mesiacoch zmierňovať, banky už dlhodobo čelia vplyvu nízkych úrokových sadzieb, ktoré aj naďalej nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú podnikanie v bankovom sektore. Čistý deväťmesačný úrokový výnos klesol medziročne o 2,4 % na 1,214 mld. eur. Napriek silnému zotaveniu sa ziskovosť slovenského bankového sektora nachádza podľa centrálnej banky pod úrovňou ziskovosti väčšiny krajín Európy.

(sita)