Dnes si pripomíname Sviatok všetkých svätých. Kto je to vlastne svätec, a čo je to svätosť, vysvetľuje dominikán a historik Gabriel Hunčaga v rozhovore s Jaroslavom Daniškom v Štandarde.

“Svätosť v biblickom slova zmysle je bezúhonnosť a nepoškvrnenosť (1 Pt 1, 19). Nadobúda sa životom „božích detí“ (Rim 8, 16 – 21). Teda aj svätý je ten, kto je bezúhonný a nepoškvrnený týmto svetom a hriechom. Cirkevní otcovia používali aj termín neskorumpovaný, čiže v kom obraz Boha (človek stvorený na Boží obraz) nebol pokrivený hriechom, ten je svätý.

V nebi sú tí, ktorí „si oprali rúcho v baránkovej krvi“, teda ho zbavili všetkých škvŕn nadobudnutých páchaním zla počas pozemského života (Zjv 7, 13 – 17). Bez ohľadu na inštitucionálny proces kanonizácie, ktorý na základe stanovených kritérií posudzuje život niekoho ako svätý, v nebi môžu byť len svätí v uvedenom biblickom slova zmysle”, dominikán a historik Gabriel Hunčaga.

Rozhovor si môžete prečítať v denníku Štandard.

Foto: archív redakcie.

(fan)