Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín pozná svojich víťazov. Na celoštátnom kole 67. ročníka podujatia v umeleckom prednese a prózy, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne, sa predstavila približne stovka účastníkov.

V I. kategórii prednesu poézie detí si zlaté pásmo odniesli Petra Krčmárová z Tlmáč, Martin Tomiščák z Humenného a Ema Hájniková z Dolnej Strehovej.

V I. kategórii prednesu prózy zlaté pásmo patrí Simonovi Balážovi z Humenného, Tomášovi Novákovi z Trnavy, Petre Koribskej z Košíc a Leonardovi Bíróvi.

V II. kategórii prednesu poézie si zlaté pásmo odniesli Margaréta Hvozdíková z Nitry a Ester Fudalyová z Prešova.

V II. kategórii prednesu prózy patrí zlaté pásmo Márii Kristofčákovej z Nižnej a Jakubovi Valášekovi z Cerovej.

V III. kategórii prednesu poézie získala zlaté pásmo Sofia Kurňavková zo Zákamenného a v kategórii prózy Ondrej Spišák z Nitry.

V piatej kategórii dospelých v prednese poézie uspela Eva Oľhová z Martina v poézii Terézia Pravdová z Trnavy. Ceny za prózu si v rámci štvrtej kategórie odniesla i Alexandra Hornáková z Trnavy, prvé miesto v prednese poézie porota neudelila. Porota ocenila i ďalších súťažiacich.

Pre pandémiu si mohli diváci pozrieť aktuálny ročník podujatia i on-line, organizátori rovnako pre protipandemické opatrenia zrušili sprievodný program.

Ročne sa na rôznych stupňoch súťaže stretajú tisíce recitátorov. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť ním prešli státisíce jednotlivcov, z ktorých sa stali významné osobnosti, ako napríklad Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová či Milan Ondrík. Hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

(tasr)