Prítomnosť nového koronavírusu sa potvrdila v 250 vzorkách odpadových vôd, čo predstavuje 90,9 percenta z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Ako uviedli pracovníci odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva, doteraz na Slovensku odobrali 285 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 275 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Dodali, že najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom a najnižšia v Nitrianskom kraji.

(tasr)