Lídri skupiny G20 podporia plán OECD na zavedenie globálnej minimálnej firemnej dane vo výške 15 %. Daň by mohla začať platiť už v roku 2023.

Vyplýva to z návrhu záverečného vyhlásenia dvojdňového samitu G20, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters. V návrhu sa uvádza, že lídri požadujú rýchle vypracovanie vzorových pravidiel a nadnárodných nástrojov na základe programu OECD zameraného na boj proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov nadnárodných spoločností (BEPS), ako sa dohodlo v pláne implementácie, pričom cieľom je, aby nové pravidlá začali na globálnej úrovni platiť v roku 2023.

Záverečné vyhlásenie lídrov samitu skupiny G20 by malo byť formálne prijaté v nedeľu (31. 10.). Začiatkom októbra 136 krajín dosiahlo dohodu o globálnej minimálnej firemnej dani. Po jej zavedení bude pre koncerny, ako sú napríklad Google, Amazon, Facebook, Microsoft či Apple, ťažšie vyhýbať sa zdaneniu tým, že založia pobočky v jurisdikciách s nízkym daňovým zaťažením.

(tasr)