V areáli centrálneho mestského cintorína v banskobystrickej časti Kremnička v sobotu sprístupnili Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti. Ide o výsledok projektu, ktorý sa podarilo zrealizovať cez participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica.

„Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti umožňuje rodičom, ktorí náhle prišli o svoje očakávané dieťa, dôstojne sa s ním rozlúčiť s cieľom vyrovnať sa s takýmto úmrtím a ranu po ňom psychicky zaceliť. Pomáha prekonať a zmieriť sa s bolestnou situáciou, v ktorej musia v krátkom čase riešiť, kam svoje dieťa pochovať, čo býva mnohokrát najväčším problémom,“ uviedla autorka projektu Dorota Líšková s tým, že problém rieši práve zriadenie tohto miesta.

Súčasťou pietneho miesta pre nenarodené deti je centrálny kríž a navrhnutá rozsypová lúka pre občanov, ktorí si prajú byť takto pochovaní. Na ploche vznikol samostatný priestor s podstavcom, kde je umiestnený úryvok zo skladby „Lúč milosti“ od autorky Daniely Obšajsníkovej. Na podstavci je osadená socha od Martina Hudáčka znázorňujúca matku s dieťaťom. V jej okolí bude neskôr možné rozptýliť popol dieťaťa.

„V rozhovoroch so správcom cintorína sme dospeli k názoru, že pre rodičov je najlepšie pochovať dieťa do jeho vlastného hrobu. Z praxe vieme, že mnohí si vytvoria hrobové miesto, do ktorého chcú byť neskôr sami pochovaní. Druhá možnosť je pochovať dieťa do už existujúceho hrobu k rodine. Pokiaľ nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, je vhodné využiť Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti, ktoré vzniklo pod záštitou mesta,“ dodala Líšková.

(tasr)