Ak by sa uskutočnilo všeľudové hlasovanie, možno by sa väčšina obyvateľstva dnešného Slovenska priklonila skôr k Budapešti ako k Prahe. Z Československa by tak nebolo nič, píše v texte o vzťahu Slovákov k Uhorsku v roku 1918 Jozef Hajko.