Európska sieť súdnych rád rozhodla o vylúčení poľskej súdnej rady. Dôvodom sú reformy poľskej vlády zavádzané od roku 2017, obmedzili nezávislosť súdnictva v krajine. Na mimoriadnom valnom zhromaždení sa nezúčastnil žiadny zástupca poľskej súdnej rady. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Súdna rada Slovenskej republiky.

V správe sa uvádza, že predseda Európskej siete súdnych rád Filippo Donati ocenil úsilie, ktoré vyvinula Výkonná rada ENCJ v snahe obrániť nezávislosť sudcov v Poľsku. S poľutovaním ale skonštatoval, že situácia v Poľskej republike sa nezlepšila. Vládne reformy namiesto posilňovania nezávislosti v oblasti súdnictva ju naďalej poškodzovali. Zákonodarnej a výkonnej moci umožňovali výrazným spôsobom zasahovať do výkonu spravodlivosti.

Súdna rada Slovenskej republiky ešte v auguste 2020 odporučila predsedovi súdnej rady súhlasiť s vylúčením súdnej rady Poľska, a to práve na základe návrhu Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád. V dôsledku pandémie sa odsúval termín mimoriadneho valného zhromaždenia ENCJ, na ktorom sa malo rozhodovať o vylúčení poľskej súdnej rady. Napriek tomu, že predseda slovenskej súdnej rady Ján Mazák nebol osobne prítomný na rokovaniach vo Vilniuse, situáciu pozorne sledoval, uvádza sa v správe.

Popoludní pristúpili členské krajiny, ktoré sa zúčastnili na valnom zhromaždení, k hlasovaniu o vylúčení poľskej súdnej rady z ENCJ. Výsledkom je, že z celkového počtu 92 odovzdaných hlasov bolo 86 hlasov za vylúčenie poľskej súdnej rady z organizácie a šesť hlasov sa zdržalo.

„Ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie citlivo vnímam potrebu posilňovať nezávislosť a zodpovednosť justičných systémov v Európe. Rovnako citlivo vnímam potrebu dodržiavania princípov právneho štátu a vzájomne zdieľaných hodnôt, na ktorých Európska únia a ENCJ stoja,“ uviedol Ján Mazák.

Samotnému vylúčeniu poľskej súdnej rady z ENCJ predchádzalo pozastavenie jej členstva, a to aj napriek tomu, že bola jednou zo zakladajúcich inštitúcií Európskej siete súdnych rád. Cieľom pozastavenia členstva bolo podnietiť aktivity na zmiernenie vyjadrených obáv alebo na nápravu zistených problémov v Poľsku. Odvtedy sa však situácia v Poľsku nezlepšila, ale práve naopak, zhoršila. A to bol aj hlavný dôvod, pre ktorý sa rozhodla Výkonná rada ENCJ navrhnúť Valnému zhromaždeniu ENCJ vylúčiť z tejto organizácie poľskú súdnu radu. Poľská súdna rada aj naďalej nespĺňa jednu z hlavných podmienok členstva – a to, že súdna rada musí byť nezávislá od výkonnej moci príslušného členského štátu.

(tasr)