Taliansko má problémy, pretože prichádza o malé a rodinné firmy. Slovensko by sa z toho malo poučiť, hovorí Alvaro Ravaglioli, ktorý vedie združenie talianskych malých podnikateľov a rodinných firiem, je tiež honorárnym konzulom Slovenskej republiky v rozhovore s Jaroslavom Daniškom v Štandarde.

„Mnohí ľudia v cudzine si to neuvedomujú, ale talianska ekonomika prešla hlbokými zmenami. Boli sme hospodárstvom malých a stredných podnikov, teraz sme ekonomikou veľkých firiem. Znížil sa počet malých podnikov, čo má za následok aj výrobné zmeny“, zdôrazňuje Ravaglioli.

„Mnohé firmy skončili bez toho, aby skrachovali, rozhodli sa pre to, nevideli ďalší priestor pre svoju činnosť. Problém nastal s tým, že to celé prinieslo nízke mzdy pre zamestnancov, že zisk sa účtoval niekde inde. V malej firme je ľahšie udržať podiel na zisku aj pre zamestnancov, často rodinných príslušníkov, bez ktorých by firma neexistovala. Bohatstvo sa tak prenáša na svojich zamestnancov, nedá sa od nich oddeliť. Bolo to celé previazané s rodinami, s fungovaním talianskej spoločnosti, boli sme vnútorne naozaj silne previazaní. Vo veľkej firme a ekonomike založenej na korporáciách platí iná logika. A táto nešťastná zmena, ak chcete transformácia ekonomiky, spôsobuje Taliansku problémy. Myslím, že aj preto sa Taliansku nedarí rásť“, hovorí honorárny konzul Slovenskej republiky Alvaro Ravaglioli pre denník Štandard.

(fan)