Rada vysokých škôl sa obrátila na Hegera so žiadosťou o riešenie problémov spojených s vysokoškolskou reformou. Ten plánuje s rektormi diskutovať na tému reformy školstva 3. novembra na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v súvislosti so žiadosťou vysokoškolských reprezentácií. Tie požadujú od Hegera riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Podľa Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR) zneužilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kontaktnú skupinu, ktorá mala riešiť novelu vysokoškolského zákona, ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. Pre stratu dôvery vo vedenie ministerstva požiadala RVŠ SR vo svojom stanovisku z 26. októbra ministra školstva Branislava Gröhlinga a jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa (obaja SaS) o demisiu. Rada vníma, že predložená novela je založená na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, pričom nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia. Zároveň dôrazne odmieta, že predstavená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Janíková označila za objektívnu skutočnosť, že vzdelávanie na Slovensku, vrátane toho vysokoškolského, musí prejsť zásadnými zmenami, aby sa zvýšila jeho kvalita a dobre sa pripravovali mladé generácie pre pracovný a súkromný život. „Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy zhostilo zodpovedne,“ doplnila.

Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutovalo so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Okrem zástupcov RVŠ SR ju tvorili aj reprezentanti Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR ako aj zástupcovia ministerstva. Predtým pripravovanú novelu totiž vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom vtedy nedostala do legislatívneho procesu. Do medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo predložilo 22. októbra.

Paulis na tlačovej konferencii pri predstavovaní novely poznamenal, že vzišla z debát so zástupcami akademickej obce. Dodal, že ministerstvo s vysokými školami o vysokoškolskom zákone debatovalo viac ako rok a pol. „Predpokladám, že ešte je nejaký priestor pre úpravu. Budem rád, keď v diskusiách ešte budeme pokračovať,“ priblížil.

(sita)