Plán na čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov je pripravený. Ministerstvo investícií ho odoslalo Európskej komisii.

Ako v stredu informovalo ministerstvo informovalo v tlačovej správe, uvedený operačný program je revolučný krok k zníženiu byrokracie a zjednodušeniu čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Pod jednou strechou spája doterajších šesť operačných programov, čo predstavuje podstatnú časť eurofondov.

„Ide o kľúčový dokument, ktorý definuje konkrétne priority, oblasti a podmienky, ako bude Slovensko čerpať 12,8 mld. eur z nového eurofondového balíka v rokoch 2021 – 2027,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). V novom programovom období budú kľúčové oblasti rozvoja rozdelené v súlade s európskou legislatívou do piatich politických cieľov – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa (rozpočet 1,99 mld. eur), Ekologickejšia Európa (3,9 mld. eur), Prepojenejšia Európa (2,2 mld. eur), Sociálnejšia Európa (2,9 mld. eur) a Európa bližšie k občanom (703 mil. eur).

Nový operačný program, ktorý dostáva eurofondy pod jednu strechu, je podľa vicepremiérky vrcholom najväčšej reformy v riadení eurofondov za uplynulých dvadsať rokov. „Stála pred nami veľmi ťažká úloha. Dosiahnuť rozumný kompromis o efektívnom a spravodlivom rozdelení takmer 13 miliárd eur v novom programovom období tak, aby sme financovali národné priority Slovenska a aby sa zhodli štyri rôzne strany – Európska komisia, slovenská vláda a regionálni i socioekonomickí partneri,“ uviedla Remišová.

O investovaní eurofondov doteraz rozhodovalo niekoľko riadiacich a takmer tridsať sprostredkovateľských orgánov. Nový operačný program bude mať iba jeden riadiaci a maximálne desať sprostredkovateľských orgánov. Podľa vicepremiérky to bude znamenať zásadné zjednodušenie celého procesu, ako sa obce, mestá, kraje, školy alebo podnikatelia dostanú k príspevkom z európskych zdrojov. V rámci špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu je na podporu regiónov, ktoré najviac pocítia dôsledky prechodu k uhlíkovej neutralite, vyčlenených dodatočných 441 mil. eur.

„V porovnaní so súčasným programovým obdobím je v novom období pre Slovensko vyčlenený balík o skoro 13 % menší. Napriek tomu budú priamo regióny rozhodovať o väčšom balíku z eurofondov ako doteraz,“ priblížila vicepremiérka s tým, že ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska si zaslúžia európsku kvalitu života. Preto je podľa nej potrebné z nových eurofondov vyrovnať investičný dlh, ktorý zanechali predchádzajúce vlády. „Rozvoju regiónov bránia problémy najmä v troch základných oblastiach – cesty, pitná voda, kanalizácia. Preto okrem dobudovania diaľnic a ciest I. triedy musíme dobudovať aj regionálne komunikácie,“ dodala Remišová. Všetky uvedené sumy sú zatiaľ iba návrhom, resp. mandátom pre slovenských vyjednávačov. Konečná výška alokácií bude závisieť od výsledku diskusií s rezortmi, ktoré stále trvajú, a tiež od dohody s Európskou komisiou.

(sita)