Sninská nemocnica sa ohradila voči vyjadreniam Bittó-Cigánikovej. Poslankyňa podľa vedenia nemocnice v relácii o 5 minút dvanásť spochybnila dobré meno nemocnice.

Vedenie nemocnice sa ohradilo najmä voči Cigánikovej vyjadreniu o podiele sekcií, ktorý podľa nej v Nemocnici Snina nebol diametrálne odlišný od údajov z okolitých nemocníc. Podobne to vedenie nemocnice vidí aj v oblasti podielu pacientov čerpajúcich zdravotnú starostlivosť mimo okresu, ktorý je podľa nej porovnateľný s okolitými nemocnicami.

Na druhej strane sa nemocnica chváli tým, že priemerne až 20% pacientov (v roku 2018 až 25%) podstupujúcich operačný zákrok v tamojšom zariadení prichádza z iného okresu, pričom podľa slov nemocnice zariadenie vyhľadajú pre kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti: „V Nemocnici Snina, s.r.o. bol za rok 2019 prevedený podobný, v mnohých prípadoch aj vyšší počet operačných výkonov v porovnaní s okolitými nemocnicami s podstatne vyššou spádovou oblasťou.“

Vedenie nemocnice v otvorenom liste taktiež spochybnilo dokument Analýza regiónov – východné Slovensko, východná oblasť z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z ktorého poslankyňa zrejme čerpala a ktorý je podľa nemocnice v mnohom nepresný, na čo už upozornila aj ministerstvo.

Vedenie nemocnice navyše upozorňuje na to, že má vypracovaný projekt na vybudovanie neurologického oddelenia a taktiež, že „už teraz napĺňa všetky povinné programy pre zaradenie medzi regionálne nemocnice.“

Celé znenie otvoreného listu možno nájsť na internetovej stránke mesta Snina.

Foto: Jakub Kotian/TASR

(mic)