Vláda bude schvaľovať návrh príspevku pre pamätník M. R. Štefánika na Bradle. Žiada to rezort kultúry.

Štát by mal každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Dotknuté samosprávy by od štátu mali dostávať rovnaké sumy, aké alokujú na údržbu pamätníka vo svojich rozpočtoch. Navrhuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v novele zákona, ktorú má v stredu schvaľovať vláda.

Kabinet má takisto schvaľovať príspevok viacerým obciam, ktoré postili mimoriadne situácie. Celková suma vo výške viac ako 71.000 eur má refundovať výdavky spojené s likvidáciou požiaru, snehovou kalamitou, zosuvmi pôdy, ale i havarijným stavom mosta.

Vláda by sa mala zaoberať aj návrhom Národnej protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 2021 až 2025 s výhľadom do roku 2030. Ide o v poradí šiesty strategický materiál pre oblasť drogovej politiky v Slovenskej republike.

Nemecká strojárenská spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production plánuje vybudovať v Senici prevádzku na výrobu tepelných čerpadiel kombinovanú s technologickým centrom za 120 miliónov eur. Do roku 2026 by mala vytvoriť 841 nových pracovných miest. Na túto investíciu by mala firma dostať štátny investičný stimul vo výške 18 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie vlády predkladá rezort hospodárstva.

Proces výkonu administratívnej finančnej kontroly sa má zefektívniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite z dielne Ministerstva financií (MF) SR, predloženého na rokovanie kabinetu. Uvedená úprava sa zavádza najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ.

(tasr)