V Číne vymazali černošskú herečku z plagátov k Dune.

Britka Sharon Duncan-Brewsterová zmizla aj z ďalších propagačných materiálov k tomuto vedecko-fantastickému filmu. Pre Ríšu stredu však nejde o úplne zvláštny krok.

Na Ďalekom východe nie sú černosi obľúbení a marketing pre túto krajinu je preto zväčša prispôsobený tamojším reáliám. Pripomeňme napríklad snímku Hviezde Vojny VII. z roku 2015, keď na čínskych plagátoch zmenšili postavu černošského herca Johna Boyegu.

Nie je tiež jasné, kto stojí za obmenou marketingových predmetov – či tak spravili už Američania vo Warner Bros. Pictures, alebo čínska spoločnosť Legendary East, ktorá má na starosti distribúciu Duny v Číne.

Paradoxne, v knižnej predlohe je Brewsterovej postava biely muž zvaný Liet Kynes.

(jor)