Až 42 percentám zamestnancov na Slovensku pandémia negatívne zasiahla pracovný život, ukázal prieskum HR Pulse, ktorý realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum. Viac ako tretina ľudí priznala tiež negatívne dopady na súkromie. Zamestnanci často označovali aj problémy v štúdiu a vo finančnej oblasti.

Za najviac náročné respondenti počas práce z domu označovali ustráženie si svojho pracovného času. Tento problém má až 41 percent zamestnancov. Ďalších 30 percent respondentov prezradilo, že ich počas práce z domu trápi neschopnosť sústrediť sa. Oblasti, ktoré nám počas práce z domu robia najväčší problém, sú tiež zladenie rodiny a práce, vytvorenie pracovného priestoru či udržiavanie kontaktu s kolegami. Naopak, z prieskumu vyplynulo, že zamestnanci nemajú takmer žiadne problémy s novými požadovanými digitálnymi zručnosťami a dohadovaním stretnutí online. Na tieto veci si pracovníci zvykli a vedia sa im prispôsobiť.

Štyria z desiatich respondentov v prieskume potvrdili, že sa počas pandémie začali zaujímať o informácie o duševnom zdraví. Táto téma zasiahla najviac ľudí do 29 a do 39 rokov. Vo vekovej skupine od 18 do 29 rokov sa o duševné zdravie počas koronakrízy začala zaujímať takmer polovica respondentov. Najnižší podiel zamestnancov je vo veku od 40 do 49 rokov. Záujem o informácie o duševnom zdraví narástol však pomerne výrazne aj tu. Viac pozornosti týmto témam venuje viac ako tretina ľudí.

Viac ako polovica zamestnancov v prieskume potvrdila, že najväčšou podporou je pre nich najmä flexibilný pracovný čas so zohľadnením súkromných potrieb. Voľné pravidlá ľuďom zaručujú, že počas dňa si svoje osobné veci a prácu môžu rozložiť podľa svojich predstáv. Ľuďom, ktorí pracujú z domu, pomáha tiež samostatnosť a dôvera firmy pri riešení úloh, vhodné technické vybavenie, pravidelná interná komunikácia či online vzdelávanie. Na negatíva pri prácu z domu poukazujú najviac ľudia, ktorí nežijú sami. Najväčším problémom zamestnancov je práve vyrušovanie ostatnými členmi domácnosti. Túto možnosť uviedlo až 38 percent opýtaných. Negatívny vplyv na výkon má podľa respondentov tiež nedostatočné vybavenie či malé priestorové možnosti na prácu.

Prieskum HR Pulse realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum. Celkovo v ňom odpovedalo 3 202 respondentov. Do realizácie sa zapojili aj partnerské spoločnosti Adecco, Manpower Group, SWAN a The Bridge. Údaje do prieskumu sa zberali od 16. júna do 31. augusta 2021. Celkovo sa zapojilo 3 203 respondentov na Slovensku.

(sita)