Predseda vlády sa stretol s mládežníckymi delegátmi OSN. Hovorili o Agende 2030, ktorá sa týka klimatickej zmeny či chudoby vo svete.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN sa premiér Eduard Heger stretol so Šimonom Babjakom a Nikolou Sekerešovou, ktorí pôsobia ako Mládežnícki delegáti SR pri Organizácii spojených národov. Hovorili spolu najmä o Agende 2030, ktorá sa týka klimatickej zmeny či chudoby vo svete a ku ktorej cieľom sa hlási aj vláda SR na čele s premiérom Eduardom Hegerom. „Je správne, keď sa mladí ľudia angažujú v dôležitých globálnych témach už v mladom veku. Je to pre nich skvelá škola, dozvedajú sa nové informácie a môžu byť súčasťou riešenia aktuálnych problémov. Vďaka tomu sú omnoho lepšie pripravení aj na pozície, ktoré budú neskôr v živote vykonávať, či už ide o pozície vo verejnom, alebo súkromnom sektore,“ uviedol po stretnutí predseda vlády.

Eduard Heger ocenil, že pôsobením vo funkcii mládežníckeho delegáta títo dvaja ľudia investujú čas nielen do vlastného vzdelania či získavania skúseností, ale prispievajú k skvalitňovaniu života nás všetkých. „Podporujem túto aktivitu a budem rád, keď sa do nej budú zapájať aj ďalší ľudia zo Slovenska,“ povedal predseda vlády. „Chcela by som mladým ľuďom odkázať, aby boli aktívni. Využite každú príležitosť, lebo nikdy neviete, čo vám pomôže. Buďte aktívni nielen kvôli sebe, ale hlavne kvôli okoliu, ktorému môžete pomôcť. Na tejto planéte nie sme len preto, aby sme z nej brali, ale aby sme jej aj niečo dali,“ zdôraznila Nikola Sekerešová.

Stretnutie predsedu vlády s mladými delegátmi bolo neformálne a otvorené. A keďže jednou z dominantných tém bola aj ochrana klímy, za miesto stretnutia si zvolili vegánsku reštauráciu. Poslaním projektu Mládežnícki delegáti pri OSN je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, ako aj zastupovanie záujmov mladých ľudí na globálnej úrovni. V rámci svojej funkcie sa zameriavajú najmä na participáciu mládeže a propagáciu udržateľných cieľov OSN. Venujú sa aj šíreniu povedomia o sociálnom podnikaní, v ktorom vidia veľký prínos najmä vďaka začleňovaniu znevýhodnených skupín. Delegáti túto prestížnu pozíciu zastupujú jeden rok, zúčastňujú sa na medzinárodných fórach či zasadnutiach a verejne vystupujú v mene OSN.

(tasr)