Svah pri kaštieli zo 17. storočia zastabilizovala samospráva v Dubnici nad Váhom 73-metrovým gabiónovým oporným múrom. Podľa vedúceho stavebného úradu Jozefa Králika zaplatilo mesto za stavebné práce na stabilizácii a odvodnení okolitého terénu objektu takmer 213.000 eur.

Stabilizácia svahu a severozápadného krídla kaštieľa bola nevyhnutným krokom, ktorý má napomôcť k zachovaniu národnej kultúrnej pamiatky a jej následnej rekonštrukcii. „V dôsledku zosuvu pôdy sme badali, že niektoré časti vonkajšej strany severozápadného krídla kaštieľa začali praskať. Okrem toho bola pôda eróziou vody postupne splavovaná po svahu dole, čo takisto značne prispievalo k posunu celého svahu a narúšaniu základového muriva severozápadného krídla kaštieľa,“ vysvetlil Králik.

Súčasťou prác bolo aj odvodnenie okolitého terénu a strechy, izolácia stien kaštieľa proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode, či oprava a úprava strešných žľabov a zvodov. „Na práce dohliadal Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pri výkopových prácach sme spolupracovali s archeológom. Objavený bol aj archeologický nález – základové murivo a kanalizácia, ktoré ma zdokumentovaný Krajský pamiatkový úrad Trenčín, respektíve firma, ktorá vykonávala archeologický prieskum,“ ozrejmil Králik.

Stabilizácia svahu a severozápadného krídla kaštieľa bola nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu rekonštrukciu nezrenovovaných krídel niekdajšieho sídla rodu Ilešháziovcov. Mesto Dubnica nad Váhom sa bude naďalej uchádzať o mimorozpočtové prostriedky, prostredníctvom ktorých chce kaštieľ postupne kompletne opraviť.

(tasr)