Medzinárodný vzdelávací program Globe, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, pokračuje na Slovensku aj v aktuálnom školskom roku. Vo svete je do programu zapojených 126 krajín vrátane všetkých krajín EÚ. Získané údaje z pravidelných meraní v prírode žiaci zadávajú priamo do databázy NASA.

„V programe Globe sme si na úvod vybrali fenológiu, pre ktorú sa žiaci dokázali úžasne nadchnúť. Pozorovania v prírode nám tiež pomohli prekonať adaptačné obdobie po dištančnom vzdelávaní,“ uviedla učiteľka Zuzana Ondriášová zo zapojenej základnej školy v Plaveckom Štvrtku. Žiaci z tejto školy sa začiatkom októbra zúčastnili i Euroázijskej konferencie Globe, kde spolu s učiteľmi prezentovali svoje bádateľské aktivity v anglickom jazyku.

Do programu je aktuálne zapojených 43 škôl a vzdelávacích centier s 97 učiteľmi. Koordinuje ho inštitút Daphne. „Vďaka grantovej podpore je zapojenie do medzinárodného programu Globe umožnené aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížila Martina Brinzíková Badidová z inštitútu. Okrem inštitútu sprevádzajú školy pri bádaní aj odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ministerstva životného prostredia či univerzít.

(tasr)