Európska rada ocenila úspech kampaní očkovania proti koronavírusu, zároveň však poukázala na to, že situácia v niektorých  štátoch zostáva „veľmi vážna“.

Lídri sa na summite EÚ zhodli v noci zo štvrtka na piatok na stanovisku, že v záujme ďalšieho zvýšenia zaočkovanosti v celej Únii by sa malo zintenzívniť úsilie o prekonanie váhavého postoja k očkovaniu, a to aj prostredníctvom boja proti dezinformáciám, najmä na platformách sociálnych médií. Zároveň pripomenuli, že je potrebné zachovať ostražitosť, pokiaľ ide o vznik a šírenie možných nových variantov vírusu.

Táto výzva má priamu súvislosť so situáciou vo východnej Európe, kde krajiny ako Bulharsko a Rumunsko čelia silnejúcej štvrtej vlne pandémie. Bulharsko hlási úplnú zaočkovanosť svojej dospelej populácie na úrovni iba 25 percent, kým v Rumunsku je to okolo 38 percent. Situácia sa zhoršila aj v Lotyšsku, ktoré sa tento týždeň dostane do stavu úplnej karantény (lockdown).

Aj napriek tejto epidemiologickej situácii chcú premiéri a prezidenti členských krajín naďalej koordinovať svoje úsilie s cieľom uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ a cestovanie do Únie. V tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby zrýchlila proces vzájomného uznávania covidpasov s tretími krajinami.

S cieľom zabezpečiť lepšiu prevenciu, pripravenosť a reakciu, pokiaľ ide o budúce zdravotné krízy v EÚ, lídri poukázali na potrebu uzavrieť rokovania o legislatívnom balíku týkajúcom sa vybudovania zdravotnej únie. Rovnako chcú, aby sa zabezpečila primeraná účasť členských štátov na riadení Úradu pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (HERA) a aby sa zaistil dostatočný prístup k liekom vo všetkých členských štátoch eurobloku.

Podľa očakávania lídri EÚ opätovne potvrdili, že Únia je aj naďalej odhodlaná prispievať k medzinárodnej reakcii na pandémiu koronavírusu a zabezpečovať prístup k očkovacím látkam pre všetkých na svete. Žiadajú urýchlené odstránenie prekážok, ktoré zatiaľ bránia celosvetovému nasadeniu vakcín, a vyzvali eurokomisiu, aby v tejto súvislosti spolupracovala priamo s výrobcami. To členským štátom umožní urýchliť dodávky vakcín do krajín, ktoré to najviac potrebujú.

(tasr)